Follow by Email

dijous, 16 de gener de 2014

Malas caras/malas formas


Ahir, dia 15 de gener de 2014, hi va haver un ple a l'Ajuntament del Castell. Els temes eren de poca importància i, al final de la sessió, en precs i preguntes, sense to ni so —o almenys sense que puga entendre el perquè— l'alcalde Enrique Ponsoda va començar a pegar crits, insults, i acusar-me de no sé quantes coses sense fonament. I amb males formes!
  El temor, de fons, no crec que tinga a veure amb mi, ni amb les meues accions. No he intentat ofendre a ningú, ni he difós cap mentida. En el seu moment, veg. 
 http://noticiesdecastell.blogspot.com.es/search?updated-max=2013-04-29T10:26:00-07:00&max-results=7
 vaig qualificar de despesa desmesurada i injustificada, els diners sota l'epígraf "despeses protocolàries" que, sumades a les de la Companyia Air Berlin, eren d'un viatge de la corporació municipal a Àustria. Em va semblar i —m'ho sembla encara— injustificada.  
 A què ve ara tot açò? Crec que el malestar d'Enrique Ponsoda té a veure amb el famós rescat.    http://lamarinaplaza.com/2014/01/10/el-alcalde-pide-el-rescate-economico-del-municipio-al-ministerio-de-hacienda/
    El dèficit econòmic de l'Ajuntament no pot amagar que, un dels municipis amb més ingressos per habitant d'Espanya, ha tingut una mala gestió. El pàrquing, que era un cavall de batalla de la candidatura d'Enrique Ponsoda, ha estat mal gestionat i no recapta el que es preveia. L'Ajuntament durant este exercici ha gastat 38.000€ en advocats pel cas de Juan Bautista Balaguer. Etc. etc. En aquest bloc he criticat algunes d'aquestes despeses.
   La sentència de Lubasa, que al·ludeix l'alcalde en l'entrevista de Lamarinaplaza, es va pagar fora del pressupost de l'Ajuntament. 
    Per moltes voltes que un li pegue, la pregunta segueix: Com és possible que un del municipis amb més ingressos per càpita d'España, haja d'acollir-se a un pla de rescat? Mala gestió? Es pot posar en dubte? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayer, día 15 de enero de 2014, hubo un pleno en el ayuntamiento del Castell de Guadalest. Los temas eran de poca importancia y, al final de la sesión, en ruegos y preguntas, sin ton ni son –o, al menos, sin que pueda entender las razones- el alcalde Enrique Ponsoda comenzó a dar gritos, insultos, y acusarme de no sé cuantas cosas sin fundamento. ¡Con malas formas!
  El temor, en el fondo, no creo que tenga que ver conmigo, ni con mis acciones. No he intentado ofender a nadie, ni he difundido ninguna mentira. En su momento, ved.
 http://noticiesdecastell.blogspot.com.es/search?updated-max=2013-04-29T10:26:00-07:00&max-results=7
califiqué, entre otros, de “gasto desmesurado e injustificado” el dinero con el apelativo de "gastos protocolarios " que, sumados a las de la Compañía Air Berlin, se debían a un viaje de la corporación municipal en Austria. Me pareció y -me parece aún- injustificado.
 ¿A qué viene ahora todo esto? Creo que el malestar de Enrique Ponsoda tiene que ver con el famoso rescate.
    http://lamarinaplaza.com/2014/01/10/el-alcalde-pide-el-rescate-economico-del-municipio-al-ministerio-de-hacienda/
    El déficit económico del Ayuntamiento no puede ocultar que uno de los municipios con más ingresos por habitante de España, ha tenido una mala gestión. El parking, que era un caballo de batalla de la candidatura de Enrique Ponsoda, ha estado mal organizado y no recauda lo que se preveía. El Ayuntamiento ha gastado sólo en este ejercicio 38.000€ en abogados por el caso de l'exalcalde Juan Bautista Balaguer. Etc.  etc. En este blog he criticado algunos de estos desprendimientos económicos "a la ligera".
   La sentencia de Lubasa, a que alude al alcalde en la entrevista de Lamarinaplaza, se pagó fuera del presupuesto del Ayuntamiento.
    Por muchas vueltas que uno le dé, la pregunta sigue ¿Cómo es posible que uno de los municipios con más ingresos per cápita de España, deba acogerse a un plan de rescate? ¿Mala gestión? ¿Se puede poner en duda?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dijous, 9 de gener de 2014

L'ajuntament del Castell demana el rescat

Segons diu la premsa: https://www1.webmail.ua.es/mail_ua_es/base2/ver_adjunto.php3?folder=INBOX&msgnum=48&part_no=2&type=image&subtype=JPEG&name=elmundo.JPG&encoding=base64 L'Ajuntament del Castell ha demanat el rescat. Això vol dir que es confirma el que semblava inevitable: despeses fastusoses, falta de control i de previsió, diners per a uns i altres... i l'Ajuntament en fallida. Uns grans gestors al davant de l'ajuntament, itat que sí?