Follow by Email

dimecres, 27 de novembre de 2013

El ple del 27 de novembre: sobre "apartar-se del procediment..."

COMUNICAT: Hui el ple extraordinari del l’Ajuntament del Castell de Guadalest tenia en el punt quart: “Actuación municipal ante procedimiento Diligencias Previas 19/2011 seguidas ante juzgado de Instrucción núm. 3 de la Villajoyosa”. La proposta de l’alcalde,Enrique Ponsoda, aprovada per quatre vots a favor del grup PP, ha estat la de demanar a l’advocat de l’Ajuntament que en nom de la corporació s’aparte del procediment judicial que es segueix sobre Juan Bautista Balaguer per la via penal. He votat en contra perquè considere que el fiscal i el jutge farien bé si investigaren el període d’actuació de Juan Bautista Balaguer que presenta una gran quantitat d’indicis que apunten una presumpta corrupció. Cal que siga la justícia qui determine, però, sense condicionants previs, ni canvis sobtats de rols seguint interessos polítics de torn, com ara sembla. Vivim acompanyats diàriament de notícies sobre casos de corrupció que afecten fonamentalment a membres del PP. I, sobretot, de l’intent d’exculpar-se o de demanar l’indult per a col•legues, com hem vist en el cas de l’exalcalde de Torrevieja perquè no vaja a la presó. Sembla que hi ha la consigna de tapar la corrupció si és al si de les files del PP. Serà este un cas més? No podem consentir-ho. M’afig a les veus que demanen un canvi radical en la nostra societat: si no posem fi a la corruptela, el futur de les noves generacions serà negríssim. COMUNICADO: Hoy, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento del Castell de Guadalest, el punto cuarto era: "Actuación municipal ante procedimiento Diligencias previas 19/2011 seguidas ante juzgado de Instrucción núm. 3 de la Villajoyosa". La propuesta del Alcalde,Enrique Ponsoda, aprobada por cuatro votos a favor del grupo PP, ha sido la de pedir al abogado del Ayuntamiento que en nombre de la corporación se aparte del procedimiento judicial que se sigue contra Juan Bautista Balaguer por la vía penal. He votado en contra porque considero que el fiscal y el juez harían bien si investigaron el periodo de actuación de Juan Bautista Balaguer que presenta una gran cantidad de indicios de presunta corrupción. Hace falta que sea la justicia quien lo determine, pero sin condicionantes previos, ni cambios bruscos de roles siguiendo intereses políticos de turno, que es lo que parece. Vivimos acompañados diariamente de noticias sobre casos de corrupción que afectan fundamentalmente a miembros del PP. Y, sobre todo, del intento de exculparse o de pedir el indulto para colegas, como hemos visto en el caso del exalcalde de Torrevieja para que no vaya a la cárcel. Parece que existe la consigna de tapar la corrupción en el seno de las filas del PP. ¿Será este un caso más? No podemos consentirlo. Me añado a las voces que piden un cambio radical en nuestra sociedad: si no ponemos fin a la corruptela, el futuro de las nuevas generaciones será muy negro.