Follow by Email

dilluns, 29 d’abril de 2013

Sobre el balanç econòmic de l'Ajuntament durant el 2012

Després de la reunió de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament del Castell de Guadalest  sobre l'economia del 2012, el meu vot va ser en contra de l'informe presentat, pels motius i les observacions següents:
 1) El balanç de tresoreria ha passat de ser 889.722 € (2011)  a 427.942 €, (2012), al meu parer, de manera injustificada.
2) Observe unes despeses desmesurades i un increment del deute de l'Ajuntament sense reparar en la manera de contenir-lo. I això ha passat perquè:
          a) durant el 2012 s'han realitzat contractacions de personal fora de les possibilitats econòmiques.
          b) també durant el 2012 es va incrementar la plantilla de personal de l'Ajuntament sense haver-hi possibilitats de fer-ne front.
3) En relació als ingressos de l'aparcament 145.000€, suposa que hi va haver 70.000 cotxes que pagaren. La xifra s'ha de comparar amb la d'altres exercicis. No la dispose ara però suposa una forta baixada d'ingressos.
4) Hi havia una partida de diners per a judicis i contenciosos contra Lubasa de 45.000€. No entenia d'on eixia, encara que en la reunió ho explicaren. Però hi havia molts capítols difícils d'ubicar i xifres costoses d'entendre. Per exemple: hi ha una partida dedicada a estudis i treballs tècnics amb un total 38.513€ ¿Quins estudis? ¿I per a què?
6) La derivació d'ingressos a la baixa hauria d'haver produït un ajust de pressupost que no es va realitzar quan tocava, al contrari, es varen incrementar les despeses de manera important.
7) Cal preservar les quantitats de diners que el Ministeri de Foment va atorgar per a la restauració del casc antic i que s'han de tornar escrupulosament.

                                                        Enric Balaguer
                                                     El Castell de Guadalest, 29 d'abril 2012

                                             L'ECONOMIA DEL 2012 EN XIFRES
                       INGRESSOS  716.986€                                       2011:  845.740€
                       DESPESES   1.033.417€                                                  1.236.929 €dijous, 4 d’abril de 2013   DESPESES DESMESURADES I INJUSTIFICADES

  En el darrer ple municipal del dia 28 de març, vaig votar contra "La proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits" perquè em va semblar carregada de pagaments injustificats i desmesurats. N' observe uns quants:
                   1)  A la companyia J&A. Garrigues, S.L., la quantitat de 10.030€ per tal de fer una auditoria, segons la resposta que va donar l'alcalde en la reunió, de la gestió municipal entre 2004 i 2007, època que era alcalde J. B. Balaguer Vidal. Pagar una auditoría, amb el diners de tots els ciutadans, per contribuir al procés judicial de l'exalcalde és un autèntic despropòsit. A més, l'auditoria d'una empresa externa, pot tenir valor en un procés judicial?     
          2) Un partida a Badmilk&Co/Fra (diseño, desarrollo, material fotográfico y elaboración de textos de Web turística) de 12.390€. Un autèntic despifarro. Una pàgina web i les necessitats de premsa de l'Ajuntament no poden justificar la xifra.
                3)  Una despesa d'Aire Berlin de 1.131,1€ per un viatge promocional de la Comissió de govern a Àustria.
                 4) Més de 1000€ de despeses protocol·làries y de representació a Enrique Ponsoda. 
             Els ciutadans del Castell mereixem saber la manera en què l'Ajuntament es gasta els diners de tots. N'hi ha una desproporció absoluta entre les necessitats i els gastos realitzats. A més a més, en una època de problemes econòmics i de dificultats per a molts és totalment immoral aquesta quantitat de despeses desmesurades i injustificades.   


                                      GASTOS DESMESURADOS  E INJUSTIFICADOS    En el último pleno municipal, del día 28 de marzo, voté contra "La propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos" ya que me pareció cargada de pagos injustificados y desmesurados; destaco unos cuantos:
           1) A la compañía J & A.Garrigues, SL, la cantidad de € 10.030 para hacer una auditoría, según la respuesta que dio el alcalde en la reunión, de la gestión municipal entre 2004 y 2007, época que era alcalde J.B. Balaguer Vidal. Pagar una auditoría, con el dinero de todos, para contribuir al proceso judicial del ex alcalde, es un auténtico despropósito. Además, ¿La auditoría de una empresa externa, puede tener valor en un proceso judicial?
        2) Un partida a Badmilk & Co / Fray (diseño, desarrollo, material fotográfico y elaboración de textos de Web turística)? de € 12.390. Un auténtico despifarro. Una página web y las necesidades de prensa del ayuntamiento no pueden justificar la cifra tan abultada.
              3) Un gasto en la compañía Aire Berlin de € 1.131,1 por un viaje promocional de la comisión de gobierno del Ayuntamiento a Austria.
     4) Más de 1000 € de gastos protocolarios y de representación a Enrique Ponsoda.
              Los ciudadanos del Castell merecemos conocer la forma en que el Ayuntamiento se gasta el dinero de todos. Hay una desproporción absoluta entre las necesidades y los gastos realizados. Además, en una época de problemas económicos y de dificultades para muchos es totalmente inmoral estos gastos desmedidos e injustificados.

                                                                          Enric Balaguer
                                                                          el Castell de Guadalest,4 d'abril de 2013