Follow by Email

dimecres, 27 de novembre de 2013

El ple del 27 de novembre: sobre "apartar-se del procediment..."

COMUNICAT: Hui el ple extraordinari del l’Ajuntament del Castell de Guadalest tenia en el punt quart: “Actuación municipal ante procedimiento Diligencias Previas 19/2011 seguidas ante juzgado de Instrucción núm. 3 de la Villajoyosa”. La proposta de l’alcalde,Enrique Ponsoda, aprovada per quatre vots a favor del grup PP, ha estat la de demanar a l’advocat de l’Ajuntament que en nom de la corporació s’aparte del procediment judicial que es segueix sobre Juan Bautista Balaguer per la via penal. He votat en contra perquè considere que el fiscal i el jutge farien bé si investigaren el període d’actuació de Juan Bautista Balaguer que presenta una gran quantitat d’indicis que apunten una presumpta corrupció. Cal que siga la justícia qui determine, però, sense condicionants previs, ni canvis sobtats de rols seguint interessos polítics de torn, com ara sembla. Vivim acompanyats diàriament de notícies sobre casos de corrupció que afecten fonamentalment a membres del PP. I, sobretot, de l’intent d’exculpar-se o de demanar l’indult per a col•legues, com hem vist en el cas de l’exalcalde de Torrevieja perquè no vaja a la presó. Sembla que hi ha la consigna de tapar la corrupció si és al si de les files del PP. Serà este un cas més? No podem consentir-ho. M’afig a les veus que demanen un canvi radical en la nostra societat: si no posem fi a la corruptela, el futur de les noves generacions serà negríssim. COMUNICADO: Hoy, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento del Castell de Guadalest, el punto cuarto era: "Actuación municipal ante procedimiento Diligencias previas 19/2011 seguidas ante juzgado de Instrucción núm. 3 de la Villajoyosa". La propuesta del Alcalde,Enrique Ponsoda, aprobada por cuatro votos a favor del grupo PP, ha sido la de pedir al abogado del Ayuntamiento que en nombre de la corporación se aparte del procedimiento judicial que se sigue contra Juan Bautista Balaguer por la vía penal. He votado en contra porque considero que el fiscal y el juez harían bien si investigaron el periodo de actuación de Juan Bautista Balaguer que presenta una gran cantidad de indicios de presunta corrupción. Hace falta que sea la justicia quien lo determine, pero sin condicionantes previos, ni cambios bruscos de roles siguiendo intereses políticos de turno, que es lo que parece. Vivimos acompañados diariamente de noticias sobre casos de corrupción que afectan fundamentalmente a miembros del PP. Y, sobre todo, del intento de exculparse o de pedir el indulto para colegas, como hemos visto en el caso del exalcalde de Torrevieja para que no vaya a la cárcel. Parece que existe la consigna de tapar la corrupción en el seno de las filas del PP. ¿Será este un caso más? No podemos consentirlo. Me añado a las voces que piden un cambio radical en nuestra sociedad: si no ponemos fin a la corruptela, el futuro de las nuevas generaciones será muy negro.

dissabte, 28 de setembre de 2013

LA CORRUPCIÓ: UNA ALARMA SOCIAL

He llevat d’est bloc la fotografia que havia posat arran les festes del Castell i del pregó de González Pons. Hi vaig veure un cas, en el fet de fer-lo pregoner, d’ús polític del poble i de les festes. Un pregoner hauria de ser un artista, un escriptor, una persona amb prestigi... però el portaveu d’un grup polític? Només l’ interés d’alguns per escalar políticament ho podria justificar. Eixa va ser la meua interpretació. Si no és així, ho lamente. Posant la foto no vaig voler ofendre a ningú. I si algú es va sentir insultat, demane disculpes. La meua intenció no era insultar, sinó destacar un fet que crec que és una autèntica alarma social. Esta societat en el nivell de corrupció actual, trobeu que té futur? Penseu en els vostres fills i en el que els espera. Hui en dia onze diputats i els alcaldes de les tres grans ciutats valencianes estan imputats o investigats en causes de corrupció política. A Castelló, Bataller, a Alacant a Sonia Castedo i Díaz Alperi. La setmana passada Rita Barberà i Francisco Camps els van “desimputar” pel cas Nóos, però una cosa és que no ho siguen i l’altra que mirant el que la premsa diu que varen fer és per posar-se les mans al cap i a les butxaques: els van regalar els diners de tots els valencians impunement i ara no podem pagar la sanitat ni l’educació. A més d’aquestes dues figures hi ha Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló; José Luis Olivas, expresident de la Generalitat;Vicente Rambla, diputat i exvicepresident de la Generalitat; Angélica Such, diputada i exvicepresidenta de les Corts; Rafael Blasco, diputat i exconseller; Milagrosa Martínez, diputada i expresident de les Corts i alcaldessa de Novelda; Ricardo Costa, diputat i exportaveu del PP; David Serra, diputat; Yolanda García, diputada; Alfonso Bataller, alcalde de Castelló; Luis Díaz Alperi, diputat i exalcalde d’Alacant, i José Joaquín Ripoll, expresident de la diputació d’Alacant. És a dir, onze diputats i els alcaldes de les tres grans ciutats valencianes, Castelló, València i Alacant, estan imputats o investigats en causes de corrupció política. Només el Partit Popular balear pot disputar al valencià l’honor de ser campió. Dels 12 consellers de la segona etapa de Jaume Matas (2003-2007) vuit estan afectats per casos de corrupció. Això sí que és un rècord! I no es tracta de mirar qui pixa més llarg o més curt en aquesta competició. Sinó quina societat estem fent i quin serà el futur si això segueix així. Penseu en els vostres fills, quin demà els espera! Per a què treballar, si el millor és robar!

dimarts, 9 de juliol de 2013

La meua posició sobre informe en la premsa

Ací teniu la noticia segons el diari Información http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/07/10/guadalest-encarga-informe-desvincular-exalcalde/1394016.html

El darrer ple de l'Ajuntament

-----------------------------------VERSIÓ EN VALENCIÀ--------------------------------------- En el darrer ple de l'Ajuntament, del dia 1 de juliol, hi va haver un punt d'importància fonamental: el de l'aprovació d'un informe auditoria per enviar al Tribunal de Cuentas, sobre el període 2004-2007. Es tracta d'una època en què Juan Bautista Balaguer era l'alcalde i de la qual la corporació posterior, la del 2007 al 2011, es va trobar sense cap dada econòmica documentada. Per això, l'ajuntament presidit per Trini Amorós va elevar l'estat econòmic al Síndic de Comptes i este al Tribunal de Cuentas. Posteriorment, el tema va entrar per via penal en el jutjat de la Vila Joiosa. El Tribunal de Cuentas encara no ha emés la sentència definitiva, però en una providència prèvia demanava la devolució de més de 500.0000€ a Juan Bautista Balaguer. Ara, amb l'excusa que hi havia errors, l'alcalde actual, Enrique Ponsoda, ha demanat este informe a l'empresa Garrigues (Informe de Análisis Económico). Un informe ha costat 10.000€ i que el pagarem tots els habitants del Castell. Què diu l'informe? vol "demostrar" que les entrades econòmiques "previsibles" del període 2004-2007 i les eixides (pagaments) "previsibles", més o menys, coincideixen. Les quantitats de diners que "possiblement" entraren es varen gastar pagant els treballadors del pàrquing i tornant els diners de la gent que n'havia posat per comprar la casa d'Ordunya. Parlem de "previsibles" o de "possibles" perquè en un economia irregular: Com es poden demostrar les coses? Com es demostra que varen entrar els diners que calcula l'informe? Com se sap que varen eixir els diners que hi preveu? Les eixides van referides al pagament dels treballadors del pàrquing i als diners que es varen donar, en mà, per retornar a qui n'havien posat per comprar la Casa d'Orduña. Sobre això darrer: Quina certesa tenim? És prou un simple paper on posa que es tornaren diners? En un llistat de l'informe hi ha la presència de quatre familiars directes de Juan Bautista Balaguer. Tot preguntes: 1) De quina manera, en una economia irregular, es pot justificar que s'han gastat determinats diners? 2) Com sabem que els gastos i els pagaments vénen dels diners dels ingressos i no d'altres fonts? Si tot l'Ajuntament funcionava en economia irregular, es pot afirmar que els pagaments eren dels diners dels ingressos del pàrquing o de la Casa Ordunya i no dels impostos de basura o de vehicles, per exemple? Quina evidència tenim que els diners gastats són del període 2004 al 2007 i no de cinc, o de dos, anys abans, per posar un altre dubte? Paradoxes: l'informe reconeix, en tot moment, que l'economia de l'Ajuntament era irregular i això és lo problemàtic i lo greu, és clar! Tindrà efectes pràctics? Espere que no. L'informe d'una altre empresa, o del fiscal, podria deixar les coses de manera molt diferent o completament oposada. Per què vaig votar en contra? Vaig votar en contra, a banda de tot el que he dit, a més perquè ens ha costat 10 000€. I perquè té l'aire d'una faena que no toca fer a la institució, a l'Ajuntament. El dubte: no serà un gest més del PP --als quals ens hi té acostumats-- per encobrir un presumpte cas de corrupció? ---------------------------------------- VERSIÓ EN CASTELLÀ-------------------------------- En el último pleno del día 1 de julio hubo un punto de importancia fundamental: el de la aprobación de un informe auditoría para enviar al tribunal de Cuentas, sobre el periodo 2004-2007. Se trata de una época en la que Juan Bautista Balaguer era el alcalde y de la cual la corporación posterior se encontró sin ningún dato económico documentado. Por ello, el ayuntamiento presidido por Trini Amorós elevó información al Síndic de Comptes y éste al Tribunal de Cuentas. Posteriormente, el tema entraba por vía penal en el juzgado de la Vila Joiosa. El Tribunal de Cuentas no ha emitido la sentencia definitiva, pero en una providencia previa pedía la devolución de más de 500.0000 € a Juan Bautista Balaguer. Ahora, con la excusa de que había errores, el alcalde actual, Enrique Ponsoda, ha pedido este informe a la empresa Garrigues (Informe de Análisis Económico). Un informe que ha costado 10.000 € y que pagaremos todos los habitantes del Castell de Guadalest. ¿Qué dice el informe? quiere "demostrar" que las entradas económicas "previsibles" del periodo 2004-2007 y las salidas --pagos-- "previsibles", más o menos, coinciden. Las cantidades de dinero que "posiblemente" entraron se gastaron pagando los trabajadores del parking y devolviendo el dinero de la gente que lo había dado para comprar la casa de Ordunya. Hablamos de "previsibles" o de "posibles" porqué que en una economía irregular: ¿Cómo se pueden demostrar las cosas? ¿Cómo se demuestra que entró la cantidad de dinero que calcula el informe? ¿Cómo se sabe que salió el dinero que prevé el informe? Las salidas van referidas al pago de los trabajadores del parking y al dinero que se dió en mano, como devolución a determinadas personas que lo habían puesto para comprar la Casa de Orduña. Sobre esto último: ¿De qué manera se pueden saber las cosas? ¿Basta con un simple papel firmado del interesado? En el listado del informe nos encontramos con la presencia de cuatro familiares directos de Juan Bautista Balaguer. Todo son preguntas: 1) ¿De qué manera, en una economía irregular, se puede justificar que se han gastado determinado dinero? 2) ¿Cómo sabemos que los gastos y los pagos vienen del dinero de los ingresos y no de otras fuentes? Si todo el Ayuntamiento funcionaba en economía irregular, ¿cómo podemos saber que los pagos eran del dinero de los ingresos del parking o de la Casa Ordunya y no de los impuestos de basura o de vehículos, por ejemplo? ¿Y de qué manera podemos establecer que el dinero gastado procede de ingresos del periodo 2004 al 2007 y no de cinco años antes, por exponer otra duda? Paradojas: el informe reconoce, en todo momento, que la economía del Ayuntamiento era irregular y esto es lo problemático y lo grave !por supuesto! ¿Tendrá efectos prácticos? Espero que no. Un informe de otra empresa, o del fiscal, podría dejar las cosas en una situación completamente diferente por no decir opuesta. ¿Por qué voté en contra? Voté en contra, a parte de todo lo que he dicho, además porque nos ha costado 10 000 €. Y porqué tiene un aire de un trabajo que no toca realizar a la institución, al Ayuntamiento. La duda: ¿No será un gesto más del PP, al que nos tiene acostumbrados, por encubrir un presunto caso de corrupción?

dilluns, 29 d’abril de 2013

Sobre el balanç econòmic de l'Ajuntament durant el 2012

Després de la reunió de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament del Castell de Guadalest  sobre l'economia del 2012, el meu vot va ser en contra de l'informe presentat, pels motius i les observacions següents:
 1) El balanç de tresoreria ha passat de ser 889.722 € (2011)  a 427.942 €, (2012), al meu parer, de manera injustificada.
2) Observe unes despeses desmesurades i un increment del deute de l'Ajuntament sense reparar en la manera de contenir-lo. I això ha passat perquè:
          a) durant el 2012 s'han realitzat contractacions de personal fora de les possibilitats econòmiques.
          b) també durant el 2012 es va incrementar la plantilla de personal de l'Ajuntament sense haver-hi possibilitats de fer-ne front.
3) En relació als ingressos de l'aparcament 145.000€, suposa que hi va haver 70.000 cotxes que pagaren. La xifra s'ha de comparar amb la d'altres exercicis. No la dispose ara però suposa una forta baixada d'ingressos.
4) Hi havia una partida de diners per a judicis i contenciosos contra Lubasa de 45.000€. No entenia d'on eixia, encara que en la reunió ho explicaren. Però hi havia molts capítols difícils d'ubicar i xifres costoses d'entendre. Per exemple: hi ha una partida dedicada a estudis i treballs tècnics amb un total 38.513€ ¿Quins estudis? ¿I per a què?
6) La derivació d'ingressos a la baixa hauria d'haver produït un ajust de pressupost que no es va realitzar quan tocava, al contrari, es varen incrementar les despeses de manera important.
7) Cal preservar les quantitats de diners que el Ministeri de Foment va atorgar per a la restauració del casc antic i que s'han de tornar escrupulosament.

                                                        Enric Balaguer
                                                     El Castell de Guadalest, 29 d'abril 2012

                                             L'ECONOMIA DEL 2012 EN XIFRES
                       INGRESSOS  716.986€                                       2011:  845.740€
                       DESPESES   1.033.417€                                                  1.236.929 €dijous, 4 d’abril de 2013   DESPESES DESMESURADES I INJUSTIFICADES

  En el darrer ple municipal del dia 28 de març, vaig votar contra "La proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits" perquè em va semblar carregada de pagaments injustificats i desmesurats. N' observe uns quants:
                   1)  A la companyia J&A. Garrigues, S.L., la quantitat de 10.030€ per tal de fer una auditoria, segons la resposta que va donar l'alcalde en la reunió, de la gestió municipal entre 2004 i 2007, època que era alcalde J. B. Balaguer Vidal. Pagar una auditoría, amb el diners de tots els ciutadans, per contribuir al procés judicial de l'exalcalde és un autèntic despropòsit. A més, l'auditoria d'una empresa externa, pot tenir valor en un procés judicial?     
          2) Un partida a Badmilk&Co/Fra (diseño, desarrollo, material fotográfico y elaboración de textos de Web turística) de 12.390€. Un autèntic despifarro. Una pàgina web i les necessitats de premsa de l'Ajuntament no poden justificar la xifra.
                3)  Una despesa d'Aire Berlin de 1.131,1€ per un viatge promocional de la Comissió de govern a Àustria.
                 4) Més de 1000€ de despeses protocol·làries y de representació a Enrique Ponsoda. 
             Els ciutadans del Castell mereixem saber la manera en què l'Ajuntament es gasta els diners de tots. N'hi ha una desproporció absoluta entre les necessitats i els gastos realitzats. A més a més, en una època de problemes econòmics i de dificultats per a molts és totalment immoral aquesta quantitat de despeses desmesurades i injustificades.   


                                      GASTOS DESMESURADOS  E INJUSTIFICADOS    En el último pleno municipal, del día 28 de marzo, voté contra "La propuesta de aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos" ya que me pareció cargada de pagos injustificados y desmesurados; destaco unos cuantos:
           1) A la compañía J & A.Garrigues, SL, la cantidad de € 10.030 para hacer una auditoría, según la respuesta que dio el alcalde en la reunión, de la gestión municipal entre 2004 y 2007, época que era alcalde J.B. Balaguer Vidal. Pagar una auditoría, con el dinero de todos, para contribuir al proceso judicial del ex alcalde, es un auténtico despropósito. Además, ¿La auditoría de una empresa externa, puede tener valor en un proceso judicial?
        2) Un partida a Badmilk & Co / Fray (diseño, desarrollo, material fotográfico y elaboración de textos de Web turística)? de € 12.390. Un auténtico despifarro. Una página web y las necesidades de prensa del ayuntamiento no pueden justificar la cifra tan abultada.
              3) Un gasto en la compañía Aire Berlin de € 1.131,1 por un viaje promocional de la comisión de gobierno del Ayuntamiento a Austria.
     4) Más de 1000 € de gastos protocolarios y de representación a Enrique Ponsoda.
              Los ciudadanos del Castell merecemos conocer la forma en que el Ayuntamiento se gasta el dinero de todos. Hay una desproporción absoluta entre las necesidades y los gastos realizados. Además, en una época de problemas económicos y de dificultades para muchos es totalmente inmoral estos gastos desmedidos e injustificados.

                                                                          Enric Balaguer
                                                                          el Castell de Guadalest,4 d'abril de 2013

dimecres, 27 de març de 2013
Sol·licitud d’informació per al ple ordinari de l’Ajuntament del  Castell de Guadalest del dijous 28 de març de 2013


1)      S’ha acudit al Fitur, en l’edició del 2013? Qui anat? On estan les factures de les despeses?

2)      Per què no s’ha convocat la Comissió Econòmica de l’Ajuntament encara? (segons la llei hauria de ser abans del 23 de març)

3)      Quines són les previsions de la Corporació sobre el cementeri? N’hi ha nínxols buits?

4)      A què es deu la despesa 2012 d’Aire Berlin de 1.131,1?  (A.P.22601)

5)      A què es deu el gasto de Badmilk&Co/Fra (diseño desarrollo, material fotográfico y elaboración de textos de Web turística)? 12.390€?  (A.P.22001)

6)      Quina és la raó del gastar en J.A.Garrigues, S.L., 10.030€? (A.P.22706)

                                      El Castell de Guadalest, 27 de març de 2013
                                                                                 Enric Balaguer Pascual